Διαδικασίες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Τα ΜΜΕ αποτελούν το κυριότερο μέσο διάδοσης του αθλητικού γεγονότος. Με τα σημερινά δεδομένα, σχεδόν όλοι αγώνες καλύπτονται τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, κυκλοφορούν καθημερινά χιλιάδες έντυπα αθλητικού περιεχομένου (εφημερίδες, περιοδικά κλπ.), ενώ επιπλέον τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ έχουν εισβάλει για τα καλά στον χώρο της ενημέρωσης.


Ο Ιδιοκτήτης της αθλητικής εγκατάστασης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες των ΜΜΕ δεν παρεμβαίνουν στην κανονική λειτουργία της ασφάλειας και δεν εμποδίζουν την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των θεατών.


Ανάλογα με το είδος της διοργάνωσης, ισχύουν συγκεκριμένες οδηγίες φιλοξενίας για τα ΜΜΕ, επιβάλλοντας στην ουσία στους ιδιοκτήτες των αθλητικών χώρων, τη δημιουργία χώρων με συγκεκριμένες προδιαγραφές και συγκεκριμένες διαδικασίες. Με αυτά τα δεδομένα, δημιουργείται η υποχρέωση για τους διοργανωτές των αθλητικών γεγονότων, για παροχή διευκολύνσεων στους λειτουργούς των ΜΜΕ.

Προσφέρουμε τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης των ΜΜΕ σε αθλητικούς χώρους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν και επιβάλλεται να ακολουθούνται σε αγώνες της UEFA και της FIFA. Οι απαιτήσεις και οι αυστηρές προδιαγραφές επιβάλλουν συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και συνεχείς αναβαθμίσεις των χώρων φιλοξενίας των ΜΜΕ.