Η αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου ασφάλειας εξαρτάται από το πόσο καλά αυτό είναι σχεδιασμένο, εφαρμόζεται, επιθεωρείται και αξιολογείται.  Ένα σχέδιο ασφάλειας, ανεξαρτήτως αν αφορά μια προϋπάρχουσα υποδομή ή τη λειτουργία ενός νέου τμήματός της, προϋποθέτει τη δημιουργία ενός σχεδίου το οποίο  παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και εργαλεία για την ανταπόκριση και τελικά τον συντονισμό με όλες εκείνες τις υπηρεσίες και πρόσωπα, που θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε περίπτωση που προκύψουν απρόοπτα ή κρίσιμα περιστατικά.


Το σχέδιο ασφάλειας είναι η πλήρης επιθεώρηση και ανάλυση των συστημάτων λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, η οποία προσπαθεί να ανακαλύψει τα αδύνατα (τρωτά) σημεία της και να εκτιμήσει τις διαδικασίες και τον εξοπλισμό ασφάλειας που απαιτείται για τη συλλογική προστασία της.


Βασίζεται στη συνεχή αξιολόγηση των κινδύνων που δημιουργούνται από τη λειτουργία της εγκατάστασης και προσδιορίζει τα σημεία εκείνα που είναι περισσότερο ευάλωτα στους κινδύνους αυτούς, καθορίζοντας παράλληλα το τι μπορεί να γίνει για τον περιορισμό τους σε αποδεκτό επίπεδο. Εφόσον η μείωση των κινδύνων σχεδόν πάντοτε κοστίζει χρήματα, η πρόκληση έγκειται στην ελαχιστοποίησή τους, με το μικρότερο δυνατό κόστος.


Η γενική έννοια της ασφάλειας είναι ένα σύνολο αρχών και κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες αποτελούν τον σκελετό και την κεντρική φιλοσοφική βάση για κάθε σχέδιο ασφάλειας, καθορίζουν την σειρά προτεραιοτήτων και σκιαγραφούν τον κύριο επιχειρησιακό χαρακτήρα του σχεδίου.


Αποτελεί την πυξίδα διατήρησης μιας γενικής κατεύθυνσης και στρατηγικής κατά την εφαρμογή σχεδιασμού, μετατροπών ή βελτιώσεων στο σύστημα ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων και σύμφωνα με αυτή θα δοθεί η σχετική βαρύτητα και η σημασία στο καθένα από τα διάφορα στοιχεία που όλα μαζί αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας.


Επιβάλλεται η επίβλεψη, ο έλεγχος και η εξάσκηση όλων των δυνάμεων και των τεχνολογικών συστημάτων, χωριστά και από κοινού, για την οικοδόμηση μίας ολοκληρωμένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.Στόχος - Αποστολή


Ο στόχος ενός σχεδίου ασφάλειας είναι η τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός και εκτός της αθλητικής εγκατάστασης, πριν, κατά και μετά το αθλητικό γεγονός, η απρόσκοπτη και κανονική λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης και η διατήρησή της σε συνθήκες ρουτίνας και όχι μόνο, εσωτερικά, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο και την αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή.


Η αποστολή του σχεδίου ασφάλειας είναι η αποτροπή οποιασδήποτε αναστάτωσης στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό συνεπάγεται την παρεμπόδιση και
αποθάρρυνση εγκληματικών ενεργειών που συνδέονται με περιστατικά που μπορεί να έχουν αντίκτυπο και διάφορες επιπτώσεις στους θεατές, αλλά και στην
εξουδετέρωση απόπειρας παρακώλυσης και παρεμπόδισης της ομαλής λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης και των συστημάτων της.


Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ασφάλειας έχει ως αποστολή:


-  Να εξασφαλίζει ασφάλεια στην αθλητική εγκατάσταση.

-  Να εμποδίζει την εκδήλωση επεισοδίων και ταραχών εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων και της ευρύτερης περιοχής, πριν, κατά και μετά από ένα 

   αθλητικό γεγονός ή εκδήλωση.

-  Να λειτουργεί αποτρεπτικά στην εμφάνιση εγκληματικών περιστατικών, τα οποία μπορεί να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια αθλητικών γεγονότων.

-  Να προστατεύει τα άυλα και υλικά περιουσιακά στοιχεία της αθλητικής εγκατάστασης.

-  Να επιτρέπει την ειρηνική και αρμονική λειτουργία του σταδίου, τόσο σε περίοδο ρουτίνας, όσο και κατά την άσκηση οποιασδήποτε εκδήλωσης.

-  Να εξασφαλίζει την κατάλληλη ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

-  Να λειτουργεί συνεκτικά και ενωτικά, εξασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων σε θέματα ασφάλειας.


Όλοι όσοι εμπλέκονται στη διοργάνωση ενός αγώνα ή μίας εκδήλωσης εργάζονται για έναν κοινό, πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς, προστατευμένου και φιλόξενου περιβάλλοντος για τους θεατές.

Διαχείριση Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων