Διαχείριση Αθλητικών Εκδηλώσεων

Διαχείριση Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων

Διαδικασίες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Η εταιρεία μας...


Παρέχονται υπηρεσίες σε σχέση με την διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων, διαχείριση ασφάλειας αθλητικών εγκαταστάσεων και τις διαδικασίες των ΜΜΕ στους αθλητικούς χώρους.


Αναλαμβάνουμε την διεξαγωγή έρευνας, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης του προσωπικού σας. Οι υπηρεσίες πραγματοποιούνται μέσω ενός δικτύου ανεξάρτητων συμβούλων και εμπειρογνωμόνων με πείρα στους πιο πάνω τομείς.


Προσφέρουμε:


- Συμβουλευτικές υπηρεσίες

- 'Ελεγχο, επίβλεψη και αξιολόγηση υφιστάμενων διαδικασιών     

- Προετοιμασία και διεκπεραίωση διαδικασιών αθλητικών εκδηλώσεων 

- Ετοιμασία και παρακολούθηση διαδικασιών για ΜΜΕ            

- Ετοιμασία και επίβλεψη σχεδίων ασφάλειας αθλητικών εγκαταστάσεων                          

- Εκπαίδευση προσωπικού & επιτηρητών                                  

- Σεμινάρια διαχείρισης ασφάλειας αθλητικών εκδηλώσεων                                

- Ακαδημαϊκή εκπαίδευση


Πιστεύουμε ότι η ποιότητα είναι το απαιτούμενο συστατικό της επιτυχίας μαζί με την έγκαιρη και αποδοτική παροχή των υπηρεσιών μας. Ως εκ τούτου, επιδιώκουμε την διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που βασίζεται στην πολύχρονη εκπαίδευση και πείρα των συνεργατών μας, στις ισχυρές προσωπικές σχέσεις και στις αυστηρές διαδικασίες που ακολουθούμε.

Όλοι όσοι εμπλέκονται στη διοργάνωση ενός αγώνα ή μίας εκδήλωσης εργάζονται για έναν κοινό, πρωταρχικό στόχο, τη δημιουργία ενός ασφαλούς, προστατευμένου και φιλόξενου περιβάλλοντος.