Οδηγίες - Κανονισμοί - Νομοθεσίες

Τα αίτια των μεγαλύτερων τραγωδιών ποικίλουν. Κακή διαχείριση ασφάλειας, κλειστές θύρες εξόδου, παραβιάσεις διαχωριστικών, υπερπληθυσμός κερκίδων, συγκρούσεις οπαδών, πυρκαγιές, κλπ. Οι τραγωδίες στο  Μπούρντεν Παρκ  το 1946, στο Βάλεϊ Παρέιτ  και Χέιζελ το 1985 και στο Χίλσμπορο το 1989 ήταν τα περιστατικά που άλλαξαν τα πάντα στην διαχείριση ασφάλειας. Οι τραγωδίες αυτές οδήγησαν σε σοβαρές αλλαγές και έκδοση διαφόρων οδηγιών.


Μετά την τραγωδία στο Χέιζελ το 1985, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να κάνει προσπάθειες για τη δημιουργία της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ της αστυνομίας και των ποδοσφαιρικών αρχών ενάντια στον χουλιγκανισμό. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε προτάσεις σχετικά με την πρόληψη βίαιης συμπεριφοράς, το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από όλες τις χώρες μέλη του να ασχοληθούν με την βία στους αθλητικούς χώρους και τέλος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε διάφορα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Το 1996 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τις προτάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση του χουλιγκανισμού. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο  αστυνομίας και την εκπαίδευση των επιτηρητών για καλύτερο έλεγχο του πλήθους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε επίσης όπως όλες οι αστυνομικές δυνάμεις συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης για ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικών πρόληψης της βίας στους αθλητικούς χώρους.


Σταδιακά η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά. Οι περισσότεροι αθλητικοί χώροι έχουν αναβαθμιστεί, έχουν διατυπωθεί από την FIFA και την UEFA κανόνες ασφάλειας αθλητικών εγκαταστάσεων και διαδικασίες ασφάλειας αγώνων, έχουν ψηφιστεί Νομοσχέδια τα οποία διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών χώρων και διαχωρίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις όλων όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση της ασφάλειας.

Champions League Regulations

Europa League Regulations

UEFA Guide to quality stadiums

UEFA Safety and Security regulations

UEFA Stadium Infrastructure Regulations

CAFE - Access for all

UEFA Supporter Liaison Officer Handbook

FARE - Monitoring discriminatory signs and symbols in European football

UEFA Anti-Doping Regulations

UEFA Medical Regulations

FIFA Stadium Safety and Security Regulations

FIFA - Football Stadiums  Technical recommendations and requirements

Guide to Safety at Sports Grounds - UK (Green Guide)

UK Football (Disorder) Act 2000

The Ηillsborough disaster final report

Ο Περί της πρόληψης και της καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους νόμος του 2008 - Ν.48(Ι)2008

Κανονισμοί Πυροπροστασίας 6-2003 - Κτήρια κατηγορίας «ΣΤ» Χώροι συνάθροισης κοινού

Κανονισμοί Επιτηρητών (2012)

Ελληνική έκδοση

Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης

(2010/C 165/01)